Prijava

Profil

Marko Radmanovac

Marko Radmanovac

Ekonomista

Ime:Marko Radmanovac
Datum rođenja:11.11.1985
Adresa:Novi Beograd
Telefon:+381641274074
Komunikativan, asertivan, kreativan, fleksibilan, odlično organizovanje vremena, timski orijentisan. Sposoban za rad pod pritiskom. Volim sportove, vaterpolo, fudbal, košarku, redovno treniram. Uživam u šetnjama i čitanju.

Radno iskustvo

Jul 2020 - U toku

Banca Intesa a.d. Beograd

Pozicija: Tim lider za Retail Teller
 • Definisanje i upravljanje transakcionim uslugama;
 • Definisanje plana implementacije novih i unapređenih transakcionih usluga;
 • Analiza izvodljivosti realizacije zahteva za razvojem novih i unapređenjem transakcionih usluga;
 • Parametrizacija novih i izmena na postojećim transakcionim uslugama;
 • Izrada zahteva za aplikativne izmene;
 • Definisanje i optimizacija procesa vršenja transakcionih usluga;
 • Izrada procedura i uputstva za rad;
 • Stručna podrška u obučavanju zaposlenih u segmentu transakcionih usluga;
 • Mart 2011 - Jul 2020

  Banca Intesa a.d. Beograd

  Pozicija: Biznis analitičar - specijalista
  Radna zaduženja:
 • Definisanje zahteva za aplikativne izmene svih aplikacija koje se koriste u poslovanju sa fizičkim licima i malim biznisom;
 • Učestvovanje u prioritizaciji zahteva za aplikativnim izmenama;
 • Testiranje aplikativnih izmena;
 • Rad sa alatima koji definišu karakteristike proizvoda, usluga i cena;
 • Obuka naprednih korisnika za korišćenje razvijenih alata i aplikacija;
 • Izrada i održavanje ugovorne dokumentacije;
 • Izrada procedura i korisničkih uputstva za rad;
 • Saradnja sa razvojnim odeljenjima;
 • Saradnja sa ICT sektorom;
 • Saradnja sa službama za podršku mreži.
 • Septembar 2007 - Mart 2011

  Banca Intesa a.d. Beograd

  Pozicija: Savetnik za stambene kredite u Centru za stambene kredite (Intesa Casa)
  Radna zaduženja: Upoznavanje klijenata sa aktuelnom ponudom Banke, prodaja i realizacija stambenih kredita, obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.
  Mart 2007 – Septembar 2007

  Banca Intesa a.d. Beograd

  Pozicija: Savetnik za klijente (fizička lica)
  Radna zaduženja: Prepoznavanje potreba klijenata, upoznavanje klijenata sa aktuelnim proizvodima i uslugama Banke, akvizicija, prodaja i realizacija kreditnih proizvoda Banke.
  April 2006 – Mart 2007

  Banca Intesa a.d. Beograd

  Pozicija: Blagajnik
  Radna zaduženja: Rad sa klijentima, aktivno učestvovanje u prodaji proizvoda i usluga.

  Projekti i kursevi

  2017 - 2020

  Implementacija FLEX CUBE aplikacije u cilju zamene postojećeg CORE sistema

  Učešće u timu za izmenu Core aplikacija za sledeće poslove:
 • Šalterska aplikacija – sve transakcije koje se koriste u blagajničkom poslovanju;
 • Autorizacija potrošnje po debitnim katicama fizičkih i pravnih lica;
 • Rasknjižavanje potrošnje po osnovu autorizacije za potrošnju debitnom karticom;
 • Trajni nalozi za kreditne kartice;
 • Trajni nalozi za komunalne usluge.

 • Zaduženja na projektu: GAP analiza, analiza ponuđenog rešenja i predlog izmene u delu gde rešenje nije adekvatno, parametrizacija novog Core sistema, testiranje dostavljenih rešenja, definisanje faza procesa, učestvovanje u pisanju korisničkih uputstava, učestvovanje u obuci i podršci zaposlenima u poslovnoj mreži.
  2017 - 2018

  Razvoj aplikativnog rešenja za debitne i kreditne kartice

  Zaduženja na projektu:
 • Učešće u timu za GAP analizu postojećeg rešenja i novog softvera za rad sa debitnim i kreditnim karticama;
 • Implementacija novog sistema za autorizaciju potrošnje po debitnim karticama fizičkih i pravnih lica, postavljanje kontrolnih mehanizama prilikom rasknjižavanja potrošnje po računima fizičkih i pravnih lica za plaćanje debitnom karticom.
 • 2015

  Implementacija Zakona o platnim uslugama

  Zaduženja na projektu: Definisanje ICT zahteva, testiranje napravljenih izmena u delu poslovanja sa fizičkim licima i malim biznisom.
  2014 - 2017

  Razvoj aplikacije SUPER, softversko rešenje za kreiranje, definisanje i upravljanje procesima za kreditne proizvode, depozite i platne račune

  Zaduženja na projektu:
 • Definisanje kataloga proizvoda, razvoj i rad u pratećim alatima;
 • Definisanje toka procesa za proizvode u poslovnoj mreži i na drugim kanalima prodaje;
 • Definisanje uloga u procesu;
 • Definisanje kriterijuma za odlučivanje;
 • Definisanje štampe ugovorne dokumentacije;
 • Editor cena i dodatnih troškova za proizvode;
 • Definisanje ciljnih grupa, usklađivanje cena i proizvoda za ciljne grupe;
 • Segmentacija klijenata i definisanje ciljnih grupa za Pre-approved kreditne proizvode;
 • Integracija aplikacije sa CORE sistemom;
 • Obuka naprednih korisnika.
 • 2014 - 2017

  Razvoj aplikacije POWER, softversko rešenje za obradu zahteva za kreditne proizvode, depozite i platne račune

  Zaduženja na projektu: Definisanje kontrolnih mehanizama za obradu zahteva, definisanje testnih scenarija za testiranje funkcionalnosti.
  2011

  Implementacija Zakona o zaštiti korisnika finasijskih usluga

  Zaduženja na projektu: Definisanje ICT zahteva, testiranje napravljenih izmena u delu poslovanja sa fizičkim licima i malim biznisom.
  2009

  Kurs - Narodna Banka Srbije

  Zastupanje u osiguranju, Položen stručni ispit za obavljanje poslova u zastupanju osiguranja.

  Obrazovanje

  2016 - 2017

  ITAcademy, Beograd

  Smer: PHP Development
  Stečeno zvanje: PHP programer


  2006 - 2009

  Beogradska poslovna škola Megatrend, Beograd

  Smer: Menadžment
  Stečeno zvanje: Ekonomista


  2000 - 2004

  Gimnazija, Kruševac

  Smer: Društveno jezički


  1

  Budjelar

  Aplikacija za vođenje kućnih troškova.
  Page 1 of
  Kontakt info
  Adresa
  Telefon
  Website

  Kontakt